PINARBAŞI GARNİZON ŞEHİTLİĞİ

        12/11/2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Şehitlik Yönetmeliğinin Geçici 1. Maddesinin 1.fıkrası uyarınca, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı uhdesinde bulunan Osmangazi İlçesi Pınarbaşı Mahallesinde bulunan ve Milli Savunma Bakanlığına tahsisli Askeri Şehitlik, Büyükşehir Belediye Meclisinin 30/05/2017 tarihli Kararı ile Başkanlığımıza tahsis edilerek 16/06/2017 tarihinde teslim edilmiştir.