KATKI PAYI YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA BAŞKANLIĞIMIZ TARAFINDAN TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI İLE İLGİLİ YÜRÜTÜLEN FALİYETLER