KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİ
 
1- Başkanlığımız ve Bursa Uludağ Organize Sanayi Bölgesi arasında 10/07/2017 tarihinde imzalanan Protokole istinaden; Uludağ Organize Sanayi Bölgesi ( Gürsu OSB ) sınırları içerisinde kalan parsellere ait hisselerin kamulaştırma iş ve işlemlerine 4650 sayılı Yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu kapsamında Başkanlığımızca yapılmaya başlanmıştır.
 
2- 4650 sayılı Yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu kapsamında Başkanlığımızca yürütülen Bursa TEKNOSAB sınırları içerisindeki parsellere ait hisselerin kamulaştırma işlemlerinin %78 i tamamlanmıştır.