Aynur AVCI
112 Acil Çağrı merkezi Müdürü 
 
 
 

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünün görevleri:

a) 112 Acil Çağrı Merkezinin iş ve işlemlerini 3152 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen yönetmelik hükümleri çerçevesinde yürütmek,

 

b) Başkanın verdiği diğer görevleri yapmak.